01 april 2015

Minisymposium: het nieuwe BBV

De commissie-Depla heeft in 2014 verbetervoorstellen gedaan voor betere gemeentebegrotingen. Deze worden nu worden uitgewerkt. Aan de hand van stellingen gaan de deelnemers nu met elkaar in gesprek. Thema’s zijn onder meer nut en illusie van vergelijken, verbonden partijen, overhead begroten en de toekomst van rechtmatigheid. Aanwezig zijn zo’n vijftig raadsleden, gedeputeerden en griffiers en de stuurgroep van het advies. Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert het minisymposium samen met de VNG.