18 september 2019

Minder administratieve lasten voor paramedici

Dit kunnen paramedici natuurlijk niet alleen. Met beroepsorganisaties EN, NVD, VvOCM, NVH en NVLF, zorgverzekeraars, ZN, VWS en andere betrokken organisaties wordt de komende maanden gezamenlijk in kaart gebracht hoe de knelpunten kunnen worden opgelost. Per knelpunt wordt een concreet stappenplan opgesteld: wie doet wat wanneer om het knelpunt te schrappen of te verbeteren. Dit alles met als doel dat paramedici zich kunnen richten op waar het echt om draait: de zorg voor de patiënt.