15 april 2016

Meer kansgelijkheid vraagt torenhoge ambities

undefined

 

‘Het Nederlandse onderwijs begint de facto bij kinderen van vier jaar oud, en dan staan kinderen van laagopgeleide ouders al met 3-0 achter. De huidige taakopvatting van onderwijs is: we beginnen met vier en als de initiële opleiding is afgesloten, vijftien tot twintig jaar later, wensen we onze leerlingen veel succes in de rest van hun leven.  Veel krachtiger en productiever zou zijn: onderwijs is de hoeder van het menselijk kapitaal in Nederland. Ten principale tussen de nul en honderd jaar.’

Lees de volledige column zaterdag 16 april in de Volkskrant, voorop het economiekatern.