29 augustus 2018

Meer dan zestig denksessies over de toekomst van de huisartsenzorg

De Argumentenfabriek begeleidt het denkproces. Met een commissie van huisartsen ontwikkelden we het denkgereedschap.  En we leidden ruim zestig huisartsen in een snelcursus op tot gespreksleider, zodat alle denksessies gestructureerd en plezierig verlopen. Nu is het tijd voor het echte denkwerk, voor en door de huisartsen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit tot mooie denksessies leidt. “Heel erg leuk en nuttig! Ik kan niet wachten tot ik met onze huisartsen en de gespreksleidraad aan de slag kan”, aldus een deelnemer aan de training. En zo is het.

Vijftig huisartsen in training tot sessieleider

Bekijk hier de website van de Toekomst Huisartsenzorg.