04 april 2019

Knelpuntenanalyse: toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

Aan tafel zaten jongerencoaches, werkcoaches, jongerenwerkers en managers van organisaties die ondersteuning bieden aan jongeren, maar ook beleidsmakers van de gemeenten. Door de knelpunten bij het toekomstgericht werken samen met elkaar in kaart te brengen hebben de deelnemers veel kennis en ervaringen uitgewisseld. Op basis hiervan hebben zij oplossingsrichtingen bedacht waar alle betrokken partijen mee aan de slag kunnen. 

De knelpuntenanalyse is dan ook bedoeld voor alle professionals die werken met kwetsbare jongeren en ervaring hebben met toekomstgericht werken, maar ook beleidsmedewerkers uit gemeenten die hiermee te maken krijgen. Download de kaart hier. Aanpak 16-27 is een samenwerkingstraject van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten. Kijk op www.16-27.nl voor meer informatie.