12 maart 2015

Kinderen in de Kamer op 20 november

Hij voert dit debat met 75 kinderen van basisscholen (leeftijd tussen 9 en 12 jaar oud en verdeeld over groepen van tien kinderen) in de Eerste Kamer op het Binnenhof. Chef Zorg Maaike de Vries is discussieleider voor een van de groepen. 

De kinderen vertegenwoordigen geen enkele partij behalve zichzelf. Vanuit deze stoelen in de Eerste Kamer debatteren de kinderen over de rechten van het kind: elk kind heeft recht op een toekomst en elk kind heeft recht om op te groeien in een liefdevolle familie, kinderen moeten niet gezien worden als kostenpost, maar als investering voor de toekomst! De kinderen schetsen in dit debat hoe zij hun toekomst zien over 25 jaar en wat ze nodig hebben om hun toekomst te bereiken. Hiermee vragen de kinderen van Nederland aandacht voor de rechten van het kind in Nederland en symbolisch ook voor de kinderen wereldwijd.

De kinderen debatteren in de Kamer met elkaar, onder leiding van volwassenen: zo doen onder meer Tanja Nagel, Margot Ende, Gerard Besten, Beau van Erven Dorens en Maaike de Vries mee. De kinderen debatteren zelf, maar zullen daarin door volwassenen worden begeleid. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zijn of haar mening te geven. Aan het einde van het debat zal een stemming worden gehouden over wie vindt dat kinderen recht hebben op een toekomst.