27 juni 2019

Kinderartsen aan de slag met (Ont)Regelen

Een eerder gehouden enquête onder kinderartsen in opleiding wijst uit dat zij zestig procent van hun werktijd besteden aan administratie. Slechts tien procent van de respondenten dacht hier voorafgaand aan het congres zelf iets aan te kunnen doen. ‘Onvoorstelbare cijfers’, reageert Kees Kraaijeveld. ‘Stel je voor dat we de bij De Argumentenfabriek zestig procent aan administratie besteden, dan zijn wij binnen drie maanden failliet.’

Kees Kraaijeveld is behalve directeur van De Argumentenfabriek ook medeoprichter van de Stichting (Ont)Regel de Zorg. Deze stichting heeft hij opgericht om zorgverleners wél in staat te stellen overbodige en omslachtige regels aan te pakken. Thomas Bakker, projectleider (Ont)Regel de Zorg in het Spaarne Gasthuis en kaartenmaker bij De Argumentenfabriek, beaamt hoe belangrijk en effectief het is als zorgverleners zich uitspreken: ‘In het Spaarne Gasthuis is de eerste stap altijd dat artsen of verpleegkundigen een schrap- of verbetervoorstel doen. Vaak is er dan veel meer mogelijk dan zij zelf denken.’

Leon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis, wilde tijdens het symposium gelijk zaken doen met zijn collega’s door de STRONGkidsscore te schrappen uit de basisset van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Deze score is bedoeld om ondervoeding bij kinderen te signaleren. Volgens Leon Winkel is het in de praktijk niet nodig om hiervoor de STRONGkidsscore te gebruiken. Zijn schrapvoorstel kreeg veel bijval waarna de eveneens aanwezige Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal bij de IGJ, overtuigend uitlegde dat niet de IGJ, maar de beroepsgroep zelf de grootste stem heeft in de inhoud van de basisset. Zij spoorde de kinderartsen daarom aan in actie komen en riep op tot een ‘witte hesjesbeweging’.

Meer weten over hoe je zelf kunt (Ont)Regelen? Kijk dan de website van de Stichting (Ont)Regel de Zorg voor behulpzaam denkgereedschap en de activiteiten van deze stichting.