12 april 2017

Kennismarkt voor schooldirecteuren

SCOH is een stichting met 38 basisscholen en 22 peuterspeelzalen in Den Haag. De ruim tachtig aanwezigen doorliepen in deze dagen meerdere ‘denkstappen’ over de nieuwe strategie van SCOH en hoe deze te realiseren. Ze keken dus niet alleen naar ‘Waar willen we naartoe?’ maar ook naar ‘Welke vaardigheden zijn hiervoor nodig?’

Nu is er in een groep van tachtig ervaren (adjunct)directeuren natuurlijk veel relevante ervaring en kennis aanwezig die mensen best met hun collega’s willen en kunnen delen. De vraag is alleen: wie weet of kan wat, en wie wil wat leren? Om dit vraag en aanbod efficiënt met elkaar in contact te brengen hebben we gewerkt met een Kennismarkt. De aanwezigen hebben werkkaarten ingevuld met de vragen naar wat ze zelf willen leren en wat ze hun collega’s kunnen leren.

Na een clustering van de ingevulde werkkaarten kon de Kennismarkt van start. We hebben een muur met AANBOD en een muur met VRAAG gemaakt. In een half uurtje bekeken de deelnemers wat hen aansprak, maakten ze foto’s van aanbod waar ze belangstelling voor hadden, en legden contacten met collega’s die vergelijkbare leervragen hadden of die bij hen ‘op les’ wilden komen.

Na afloop heeft het bureau van SCOH alle werkkaarten meegenomen om er nog eens goed naar te kijken en te beslissen op welke punten gezamenlijke inkoop van scholing zinvol is.

Wil je ook een tweedaagse laten begeleiden, al dan niet met een Kennismarkt? Neem contact op met Anouk Mulder, chef Onderwijs.