30 mei 2017

Kennisatelier Hogeschool Windesheim

Een werkmethodiek om oplossingen voor maatschappelijke opgaven in de leefomgeving op een transparante manier te ontwerpen en erover besluiten. Bij maatschappelijke opgaven in de leefomgeving zijn vaak veel belanghebbenden betrokken. Zij hebben verschillende belangen gebaseerd op verschillende waarden. Inzicht in ieders waarden is hierom cruciaal. Sprekers op de bijeenkomst waren onder andere Co Verdaas, Ward de Meulemeester en Kees Kraaijeveld.

De Argumentenfabriek werkte jarenlang plezierig met Willem en zijn collega’s samen. Met drie Waardenkaarten als resultaat. We maakten kaarten over de onderliggende waarden rond opvattingen over ruimtelijke ordening, natuur en mobiliteit.