16 januari 2019

Interactieve Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg

Waarden zijn diepgewortelde overtuigingen die richting geven aan hoe mensen vinden dat het moet of hoort. Zorgverzekeraars Nederland en De Argumentenfabriek vervolmaakten met de partners van Platform Zó werkt de zorg de Waardenkaart van de Nederlandse Gezondheidszorg. Het platform is een samenwerking tussen 17 publieke en private partijen met als doel heldere, toegankelijke en neutrale informatie over de zorg verspreiden.

Waarden bepalen het maatschappelijk debat
Kees Kraaijeveld, directeur van De Argumentenfabriek en (mede)initiatiefnemer van het platform vindt het in kaart brengen van de waarden op zich al belangrijk. Met waarden kunnen we verwoorden wat we wensen voor de wereld of hoe mensen zich in een ideale wereld zouden gedragen. “Inzicht hebben in welke waarden het maatschappelijk debat bepalen, is een belangrijke eerste stap in het vergroten van de sensitiviteit voor de pluriformiteit aan waarden in de samenleving,” legt Kraaijeveld uit. Bovendien kan een Waardenkaart het ook makkelijker maken om de verschillende waardenvoorkeuren te herkennen die horen bij politieke stromingen of bij de specifieke rollen van de partijen in de zorg.

De Waardenkaart is bedoeld voor iedereen die op een fundamenteel niveau gestructureerd wil denken en discussiëren over de zorg. Je kunt de Waardenkaart nu interactief gebruiken in de Zó werkt de zorg-app. Lees hier hoe je de app kunt downloaden.