04 juli 2016

Infectiepreventie in verpleeghuizen moet beter

‘Gezien het belang van goed infectiepreventiebeleid is het dan ook de vraag waarom dit in de meeste verpleeghuizen ontbreekt. Inzicht in argumenten waarom maatregelen voor infectiepreventie wel of niet worden uitgevoerd, kan dan helpen. De Argumentenfabriek legde deze vraag in drie denksessies voor aan bestuurders van zorginstellingen, specialisten ouderengeneeskunde, arts-microbiologen, verzorgenden, deskundigen en adviseurs infectiepreventie. Zij schetsten een heel divers beeld.’ undefined

Lees meer over deze argumenten en de huidige situatie in de column die Kees voor Skipr schreef.
De Argumentenkaart Infectiepreventie Verpleeghuizen verschijnt na de zomer.