29 september 2015

Hoe kan een mbo-instelling de kwaliteit van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) borgen?

Klik op de kaart voor een grotere servie

Klik op de kaart voor een grotere versie

Door studenten praktijkervaring te bieden en te leren reflecteren op hun eigen gedrag krijgen ontwikkelen ze loopbaancompetenties die ze hun leven lang kunnen gebruiken. Los van hun opleiding of vakgebied. Voor MBO Diensten maakten wij een dubbelzijdige Inspiratiekaart die weergeeft hoe managers van mbo-instellingen de kwaliteit van LOB in hun eigen instelling kunnen borgen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat loopbaanbegeleiders in vakanties begeleiding kunnen bieden. Of door te zorgen dat het bestuur van de instelling deelneemt aan LOB-activiteiten en zo het belang hiervan uitdraagt. De kaart geeft op deze manier handvatten om LOB te faciliteren, verbeteren en te verankeren in de organisatie.

Deze kaart werd in opdracht van MBO Diensten gemaakt