12 maart 2015

Helder koers bepalen voor gemeenten

Welke beslisruimte hebben wij om onze uitgaven te verminderen? En op basis van welke afwegingen bepalen wij of om wel of niet te bezuinigen op een activiteit? Welke rol willen wij vervullen voor onze burgers?

Dit zijn complexe vragen die overheden (en samenwerkingsverbanden hiervan) de komende maanden gaan beantwoorden. De urgentie van hun financiële opgave en de toenemende invloed van hun ingrepen op het leven van mensen, vergroten voor overheden de noodzaak voor het maken van heldere, weloverwogen en transparante keuzes.

Hierover organiseren we op 30 januari een workshop voor gemeente-strategen. Tijdens de workshop gaan we met hen in gesprek over wat zij met hun gemeente nodig hebben om helder koers te kunnen bepalen. Het gaat erom hoe gemeenteambtenaren vanuit hun positie de gemeenteraad en het college van B en W hierbij kunnen ondersteunen. 

Met strategen van onder meer Utrecht, Rotterdam, Amersfoort, Ede.