19 juni 2017

Helder denken over de Omgevingswet

In 2019 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De nieuwe wet heeft grote gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2019 goed in te laten gaan.

De Argumentenfabriek helpt overheden helder na te denken over de Omgevingswet. Bijvoorbeeld door het denkwerk voor een implementatiestrategie of Omgevingsvisie in goede banen te leiden, samen met belanghebbenden waardenanalyses te maken en participatietrajecten met burgers en andere belanghebbenden te begeleiden. En ook door overheden te helpen een gewenste organisatiecultuur te expliciteren.

De denksessie op 15 juni ging over werkhoudingen die passen bij de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Veertien deelnemers van gemeenten, provincies, VNG en Rijkswaterstaat dachten hier enthousiast over na in een sessie van drie uur. De Argumentenfabriek gaat de opbrengst verwerken in een concept-Cultuurkaart. Deze kaart kunnen de deelnemers gebruiken als startpunt voor een proces te komen tot een Cultuurkaart voor hun eigen organisatie.

Omdat er meer aanmeldingen dan plekken waren voor de denksessie gaat De Argumentenfabriek dit jaar nog een tweede denksessie organiseren voor gemeenten en provincies over de Omgevingswet. Interesse? Neem dan contact op met Dries Bartelink, Senior Gemeenten bij De Argumentenfabriek.