01 april 2015

Heb jij al gestemd?

Vandaag vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. Benieuwd naar hoe de Waterschappen hun eigen dienstverlening zien? De Argumentenfabriek maakte er in 2011 in samenwerking met de Unie van Waterschappen een informatiekaart over. 

De Informatiekaart is een samenvatting van de visie op dienstverlening, opgesteld door de waterschappers in de werkgroep
dienstverlening, in opdracht van de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen.
In deze visie is doordacht hoe de dienstverlening van waterschappen eruit moet zien in 2015 en wat hiervoor nodig is in de praktijk.

Deze kaart is gemaakt op basis van het visiedocument van de werkgroep en een denksessie met de leden van de werkgroep.