07 februari 2017

Greatest hit uit 2012

De bevolkingskrimp in Nederland treft sommige regio’s zwaar. De vraag is dan: wat betekent de terugloop in leerlingaantal voor de huidige scholen? Kunnen kleine scholen, vaak belangrijk voor het dorpsgevoel,  gehandhaafd? In opdracht van de PO-Raad maakten we deze kaart met voordelen en nadelen van kleine scholen.

Klik op foto om de volledige kaart leesbaar te zien

Deze kaart is onderdeel van het boek “Denkhulp Krimp voor schoolbesturen dat we voor de PO-raad maakten. Het hele boek is hier te downloaden: KLIK