16 november 2017

Goed bezochte denksessies tijdens VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!

In de eerste sessie gingen de deelnemers onder leiding van Dries Bartelink en Marjolein Bulsink argumenteren over de vraag: Wat zijn argumenten voor en tegen het opschuiven van de lokale planning voor de implementatie van de Omgevingswet als reactie op het kabinetsbesluit de wet later in te voeren?

In anderhalf uur bedachten de aanwezigen in totaal 28 argumenten. Als belangrijkste argument vóór uitstel werd genoemd dat zo ruimte ontstaat voor nieuwe gemeenteraden (na de verkiezingen van maart 2018) om lokale kaders te stellen. De aanwezigen zagen het risico op verlies van het gevoel van urgentie als belangrijkste tegenargument.

Interesse in alle argumenten? Stuur dan een mail aan dries@argumentenfabriek.nl.

De tweede sessie had als titel Hoe komen we er achter wat mensen écht belangrijk vinden aan hun leefomgeving? In een interactieve sessie demonstreerden Dries en Marjolein hoe je waarden vindt, verwoordt en helder in kaart brengt via de methode van de waardenanalyse. De reacties na afloop van de deelnemers waren positief.

Meer informatie denkbegeleiding van De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet?  Neem dan contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).