17 juli 2018

Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg

Het digitale boekje Gespreksleidraad toekomst huisartsenzorg beschrijft het denkproces van de commissie en laat in een notendop zien over welke thema’s huisartsen knopen moeten doorhakken.

Wil je als huisarts meepraten in een denksessie, of de rol van gespreksleider op je nemen? Kijk dan hier voor informatie en aanmelding.

Lees meer.