02 juli 2020

Geboortezorg in drie overzichtelijke visualisaties

De geboortezorg kort en helder in beeld
De mini over de geboortezorg geeft het antwoord op drie vragen: Wat is geboortezorg en welke vormen zijn er? Hoeveel bevallingen vinden plaats in de eerste en hoeveel tweede lijn? En wat geven we eigenlijk jaarlijks uit aan geboortezorg? Samen geven de plaatjes een interessant inkijkje in de wereld van de geboortezorg. Zo werden er in 2018 bijna 170 duizend kinderen geboren, waarvan 71 procent in het ziekenhuis.

Zó werkt de zorg-app
De mini over de geboortezorg is door iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app. Naast de geboortezorg brachten we hier eerder ook al de acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, (trends in de) ouderenzorg en de zorg bij A-infectieziekten in beeld. Ook te vinden in de app: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de geneesmiddelenzorg, huisartsenzorg en publieke gezondheid.

Platform Zó werkt de zorg
Het platform bestaat uit tientallen partijen die als doel hebben heldere, neutrale en toegankelijke informatie over de zorg voor iedereen beschikbaar te maken. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van het platform. Het platform heeft inmiddels meerdere boeken over de zorg gemaakt, zoals Zó werkt de zorg in NederlandZó werkt de ouderenzorg en Zó werkt de geneesmiddelenzorg.