12 maart 2015

Flexibel omgaan met pensioen

De meeste mensen hebben tijdens hun werkzame leven wel eens een (bij)baan gehad in de horeca, in een winkel, via een uitzendbureau of als schoonmaker. De detailhandel-, horeca-, uitzend- en schoonmaaksector kenmerken zich door een relatief groot aandeel flexibele arbeidsrelaties en een hoge arbeidsmarktmobiliteit.

Omdat deze sectoren hoge arbeidsmobiliteit combineren met relatief lage lonen, zien we dat werknemers er gemiddeld weinig pensioen opbouwen. Hierdoor zijn de uitvoeringskosten van pensioenfondsen relatief hoog. Het huidige pensioenstelsel is een dure regeling voor de werknemers. De brancheorganisaties die actief zijn in deze sectoren vinden het hierom hoog tijd om opnieuw na te denken over het pensioen als arbeidsvoorwaarde.

De Argumentenfabriek heeft vijf brancheorganisaties – Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) – begeleid bij het zoeken naar een antwoord op de vragen: ‘Wat zijn alternatieven voor het huidige pensioen? En wat zijn de argumenten voor en tegen deze alternatieven?’ 

De resultaten van dit denkwerk hebben we uitgetekend in het kaartenboek ‘Flexibel omgaan met pensioen’. Op de website van de ABU  is het kaartenboek digitaal te bekijken. 

Op zaterdag 14 februari verscheen er in Trouw een artikel over het denkwerk dat we met de brancheorganisaties verrichtten.