12 maart 2015

Elk belastingvoordeel heb z'n nadeel

In zijn wekelijkse column in Vrij Nederland, juicht Kees Kraaijeveld de intentie van staatssecretaris Wiebes om het belastingstelsel te vereenvoudigen en belastingvoordelen te schrappen, toe. Hij legt uit dat ieder belastingvoordeel een ethisch nadeel is dat de beschaving ondergraaft. 

“Iedereen krijgt het gevoel te veel te betalen én iedereen kan voor zichzelf rechtvaardigen maximaal te willen profiteren van de vele belastingvoordeeltjes. Een neerwaartse spiraal waarin de belastingmoraal wordt uitgehold.”

De rest van de column is te lezen op de site van Vrij Nederland