07 april 2017

Een infrastructuur voor een leven lang leren

“Het regent dezer dagen publicaties over ‘een leven lang leren’, waaronder gedachten van de Sociaal-Economische Raad, het deze week gepubliceerde rapport van de commissie-Sap, en een uitgewerkt voorstel van een scholingscoalitie van betrokkenen partijen, scholingsinstituten (NRTO), uitzendbureau’s (ABU), sociale werkgevers (Cedris) en organisaties die zich met gezond werken bezighouden (OVAL).”

Wat is de rode draad in deze publicaties en wat moet Den Haag er dan mee?

Lees de column van Frank Kalshoven zaterdag 8 april in de Volkskrant.