16 mei 2018

Economische groei verdeeld: het AIQ

In de Tweede Kamer hebben deskundigen in de vaste Kamercommissie Financiën gepraat over het loonaandeel in de economie. Centraal stond de AIQ, wat kort gezegd het aandeel van werkenden is in het bbp. Sinds de jaren tachtig is dat aandeel afgenomen, ten gunste van het aandeel van de bedrijfswinsten.

De vraag is of de economische groei wel juist wordt verdeeld; er klinken geluiden dat het bedrijfsleven meer profiteert, en het loon minder hard meegroeit. Dit heeft onder andere te maken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt ─ het groeiend aandeel van de versoepelde arbeidscontracten en zzp’ers.

Bovendien is het maar de vraag of het AIQ wel een juiste graadmeter is om de verdeling juist in te schatten.

Voor meer informatie of vragen, neem gerust contact op.