13 juni 2023

Denktank presenteert Nederland 2040: een toekomst­beeld

Openbaar bestuur

Nederland is in 2040 krachtiger, groener én menselijker. Hoe dit eruit ziet, staat in ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’, het verhaal dat de Denktank Nederland 2040 vandaag heeft gepresenteerd op het VNG Jaarcongres in Groningen.

Hoe ziet dat Nederland er dan uit in 2040? 

Krachtiger 

Krachtiger betekent dat Nederland in 2040 sterker is dan nu en dat het ons ook economisch voor de wind gaat. We investeren structureel in mensen, kennis, innovatie en infrastructuur. We hebben een overheid die uitblinkt in eenvoud en slagkracht en politici die durven te kiezen en oog hebben voor de lange termijn. En we dragen in Europees verband bij aan mondiale vrede, veiligheid en voorspoed. 

Groener 

Groener betekent dat we in 2040 leven en werken in harmonie met de natuur. Dat onze energievoorziening klimaatneutraal is, onze productie en consumptie veel duurzamer. We consumeren niet minder, wel anders. Economische groei is duurzame groei geworden, binnen de planetaire grenzen. Meer ruimte voor groen en voor water maken dat we de gevolgen van de klimaatverandering aankunnen. 

Menselijker 

Menselijker betekent dat we in 2040 leven in een zorgzame samenleving, waarin mensen tijd en aandacht hebben voor elkaar. Waarin kinderen tot volle bloei komen, waarin we voortdurend investeren in mensen en waarin iedereen kan rekenen op brede bestaanszekerheid. Een land waarin tegenover heldere burgerplichten vanzelfsprekend ook heldere burgerrechten staan. Dankzij de grote vereenvoudiging is de samenleving ook begrijpelijk voor inwoners in Nederland.  

Verwachtingen, doelen en ideeën 

Het toekomstbeeld bestaat naast het verhaal voor Nederland in 2040 uit verwachtingen, doelen en ideeën. Dit geeft een concretere invulling aan hoe we Nederland krachtiger, groener en menselijker kunnen maken. Lees alles op de website van denktank: www.toekomstnederland2040.nl.  

Waarom een toekomstbeeld voor Nederland in 2040? 

De Denktank ziet zes ontwikkelingen die het noodzakelijk maken dat we nu in beweging komen voor de toekomst van Nederland. 

  1. Klimaat en natuur. We moeten heel goed kijken waar we huizen bouwen, hoe we bedrijven vestigen, hoe we de consequenties van de klimaatverandering een plek geven.
  2. Bevolkingsgroei en vergrijzing. In 2040 telt Nederland 2,6 miljoen 75-plussers. Dat betekent dat de zorgvraag en vraag naar passende huisvesting toeneemt.  
  3. Digitale revoluties en artificiële intelligentie. We moeten nadenken hoe we ons wapenen we tegen cyberdreigingen. En over wat de toenemende digitalisering betekent voor de manier waarop we samenleven. 
  4. Geopolitiek en Europa. Een oorlog of onrust in een regio zorgt voor een toename van vluchtelingen. Mensen die gemeenten moeten opvangen. We moeten nadenken hoe we de afhankelijkheid van landen als China verder terugdringen.  
  5. Sociale versplintering en onvrede. Ons land wordt gekenmerkt door kloven, bijvoorbeeld tussen arm en rijk of tussen gezond en ongezond. Een groeiend deel van Nederland voelt zich onvoldoende gehoord en lijkt politiek afgehaakt. 
  6. Politieke onmacht en overheidsfalen. We leven in een tijd van toenemende polarisatie. Met een overheid die onvoldoende waarmaakt wat ze belooft.   

Hoe nu verder? 

Het toekomstbeeld voor Nederland in 2040 is bewust een conceptverhaal. Het is bedoeld om ermee het land in te gaan. In gesprek met iedereen die hier tijd voor wil maken. De komende maanden trekt de Denktank door Nederland om over dit verhaal te gaan praten. Hierover vind je binnenkort meer informatie op de website. Aan de hand van de reacties maken we als denktank dan een volgende, betere, versie. 

De Denktank Nederland 2040 bestaat uit visionaire en ervaren beleidsmakers, wetenschappers, bestuurders en frisse, jonge denkers. Het is een initiatief van De Argumentenfabriek en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Kijk op de website van Nederland in 2040