31 augustus 2017

Denktank (Ont)Regel de Zorg van start

Het Roer Moet Om (HRMO) startte hierom samen met VvAA de beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie. Zorgbreed, want schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen. Een van de instrumenten die zij daarbij inzetten is de denktank, bestaande uit 9 frisse denkers. De Argumentenfabriek begeleidt de denktank en het denkproces. 

Wat gaan de (ont)regelaars doen?
De Denktank (Ont)Regel de Zorg gaat inzicht geven in de huidige tijdsbesteding van zorgprofessionals aan administratie, de aard van deze administratie en de mogelijkheden om de hoeveelheid aan administratie bestede tijd te verlagen. Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de (ont)regelaars een intensief introductieprogramma gevolgd van twee weken vol kennis- en vaardigheidscolleges. Ze volgden trainingen in helder denken en schrijven, presenteren en interviewtechnieken. Verschillende sprekers deelden hun visie op administratie met de denktank. Zo waren onder andere Ab Klink (VGZ), Hans Schoo (IGZ) en Jan Kremer (Radboud UMC) te gast. De (ont)regelaars ontwikkelen een aantal producten die zij tijdens de Schrapconferentie zullen presenteren. 

Agenda
Waar besteden zorgprofessionals hun tijd aan? Welk deel hiervan is administratie? Wat is dit voor soort administratie en voor wie wordt dit geadministreerd? Om antwoord op deze vragen te geven interviewen de (ont)regelaars professionals uit zes beroepsgroepen over hun werkweek. Dit resulteert onder andere in zes ideaaltypische agenda’s die inzicht geven in de gemiddelde werkweek en inzicht in het aandeel administratie.

Hulpmiddel om minder te administreren
Ook ontwerpen de (ont)regelaars een ’trechter’ met filters. De trechter helpt professionals bij het bepalen of een administratieve handeling wel of niet gedaan zou moet worden.  

Hartekreten
Tot slot schetsen de (ont)regelaars een overkoepelend beeld van administratieve druk in de zorg, geïllustreerd door hartekreten gedaan tijdens de interviews en bijdragen aan de oproep van de VvAA. Wat is de Denktank opgevallen? Wat zijn oplossingsrichtingen?

De (ont)regelaars verkennen en ontleden het complexe terrein van administratie in de zorg zodat bestuurders, beslissers en professionals aan de slag kunnen met het schrappen van onnodige administratie.

De Denktank is te volgen via Facebook, Twitter en de VvAA