12 maart 2015

Denktank bereidt aanpak hepatitis C voor

Vandaag, dinsdag 16 september, geeft Chef Zorg Maaike de Vries een presentatie over het project Denktank Toekomst hepatitis C in Nederland, dat De Argumentenfabriek uitvoert in overleg met Abbvie. 

Verschillende farmaceuten brengen nieuwe geneesmiddelen voor hepatitis C op de markt. De kans op genezing wordt hierdoor significant vergroot, naar meer dan 95 procent.
De komst van nieuwe geneesmiddelen vraagt om kritische herbezinning op de zorg voor hepatitis C.

Onder leiding van De Argumentenfabriek, een onafhankelijk analysebedrijf, bereidt een denktank van hepatitis C-deskundigen op dit moment handvatten voor een concreet actieplan voor. Doel is om, los van de belangen van individuele partijen en volledig onafhankelijk van de financier (Abbvie) een gezamenlijke en gedragen visie te ontwikkelen op hepatitis C-zorg in Nederland. In een aantal denkstappen wordt de huidige situatie geanalyseerd en komt de denktank tot een visie en een concreet plan ter realisatie hiervan.

Meer weten? Neem contact op met Dr. Maaike de Vries, chef Zorg, De Argumentenfabriek (020 – 412 4001)