12 maart 2015

Denksessie MBO-Professionaliseringsversneller

Wat houdt goed beheer van menselijk kapitaal eigenlijk in? Welke kenmerken heeft goed beheer van menselijk kapitaal? En, het allerbelangrijkste, op welke manieren kunnen mbo-scholen de professionalisering van het beheer van menselijk kapitaal versnellen? 

In opdracht van MBO15 ontwikkelt De Argumentenfabriek hiervoor een Denkhulp. We doen dit onder andere met behulp van een vaste denktank die acht keer samen komt. Deze denktank bestaat uit HR-managers en leidinggevenden uit het MBO. 
De Denkhulp zal eind 2014 klaar zijn.

Meer informatie? Bel of mail met Anouk Mulder