09 november 2017

Denk mee tijdens het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!

Het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun teamleden van gemeenten. Ook programmamanagers die bij een waterschap, provincie of rijk verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet zijn welkom. Deelname is kosteloos.

De Argumentenfabriek gaat twee denksessies begeleiden tijdens het festival:

  1. Helder argumenteren (van 11.45 tot 13.15 uur)
    In deze sessie leren we hoe je helder kan argumenteren en gaan we samen aan de slag met het beantwoorden van de vraag:
    Wat zijn voor gemeenten de belangrijkste argumenten voor en tegen het wijzigen van de planning voor de implementatie van de Omgevingswet vanwege het uitstel van de invoering van de wet?
  2. Helder denken werken (van 13.45 – 15.45 uur)
    In deze sessie met als titel Hoe komen we er achter wat mensen écht belangrijk vinden aan hun leefomgeving? gaan we denken over waarden die een rol spelen bij de Omgevingswet. We laten daarbij zien hoe je waarden vindt, verwoordt en helder in kaart brengt.

Natuurlijk nemen we ook voorbeeldwerk van De Argumentenfabriek mee zoals de Cultuurkaart Omgevingswet die we eerder maakten.

Er is een beperkt aantal plaatsen voor de denksessies, dus meld je aan en kom op tijd naar onze sessies!

Meer informatie denkbegeleiding van De Argumentenfabriek bij de implementatie van de Omgevingswet?  Neem dan contact op met Dries Bartelink (dries@argumentenfabriek.nl, 020 412 4001).