11 september 2018

De Omgevingswet als kans voor een gezondere leefomgeving

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die streeft naar een samenleving waarin de omgeving gezond gedrag stimuleert, zoals met genoeg ruimte voor buitenspelen. Hiertoe werkt JOGG nauw samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. De wet bundelt tientallen wetten en honderden regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water in één wet. Dit moet onder meer leiden tot meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving voor de fysieke leefomgeving en snellere en betere besluitvorming over projecten.

Het eindresultaat van de denksessies die we begeleidden – twee Kansenkaarten – laat zien dat de wet veel kansen biedt voor de JOGG-aanpak in gemeenten, zoals beter beleid voor een gezonde leefomgeving en het verbinden van meer partijen aan JOGG-doelen.

Wil je helder denken over de gevolgen van de Omgevingswet voor jouw organisatie? Neem contact op met Dries Bartelink, Chef Gemeenten van De Argumentenfabriek.