12 april 2021

De informele zorg uitgelegd in drie heldere visualisaties

Zorg en welzijn

Informele zorg helder in kaart
De Zó werkt de zorg-mini over informele zorg geeft antwoord op drie vragen: Wat is informele zorg en hoeveel mensen helpen anderen hoe lang? Welke soorten ondersteuning geven mantelzorgers? En voor welk type beperking krijgen mensen mantelzorg? De antwoorden op deze vragen geven een samen een mooi inkijkje in de informele zorg. Wist je bijvoorbeeld dat emotionele ondersteuning de meest voorkomende vorm van mantelzorg is?

Zó werkt de zorg-mini’s
In de mini’s van Zó werkt de zorg geven we in drie heldere visualisaties inzicht in belangrijke thema’s in de zorg. Naast de informele brachten we hier eerder ook al de acute zorg, ggz, (trends in de) ouderenzorg, infectieziektebestrijding en geboortezorg in beeld. De mini ’s zijn voor iedereen te bekijken in de gratis Zó werkt de zorg-app.  In de app zijn ook te vinden: alle plaatjes uit de zes boeken in de Zó werkt de zorg-serie, zoals over de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en huisartsenzorg.

Platform Zó werkt de zorg
Het platform bestaat uit achttien partijen die als doel hebben heldere, neutrale en toegankelijke informatie over de zorg voor iedereen beschikbaar te maken. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van het platform. Het platform heeft inmiddels zes boeken over de zorg gemaakt. Het zevende boek Zó werkt de geestelijke gezondheidszorg verschijnt op 21 april 2021.