27 november 2018

De eerlijke loonstrook: Minister Koolmees staat open voor initiatieven

Het ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, naar aanleiding van een eerdere motie over de eerlijke loonstrook van D66 en VVD in april, advies ingewonnen bij softwareleveranciers van loonstroken over de gevolgen van extra informatie op de loonstrook. Naar aanleiding van dit advies plus de ondersteuning van de motie door werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, heeft minister Koolmees laten weten open te staan voor initiatieven – in bijvoorbeeld de vorm van pilots – om uit te zoeken wat de aangewezen plek zou zijn om werknemers meer inzicht te bieden in hun totale arbeidsbeloning en alle inhoudingen. Hij benadrukt echter dat het niet teveel administratieve lasten moet opleveren voor werkgevers.

In 2016 pleitten we al voor een eerlijke en heldere loonstrook. Nu staat namelijk alleen het brutoloon van de werknemer erop, niet de totale som van de arbeidsbeloning; de lasten die de werkgever betaalt in naam van werknemers staan er niet op. Doordat deze informatie mist hebben werknemers ook minder zicht op wat er met hun verdiende loon gebeurt.

Wil je weten wat je niet ziet op je loonstrookje, maar wel verdient met jouw arbeid? We hebben een dataverhaal gemaakt waarin we dit glashelder uitleggen.