21 juni 2019

Commissie-Borstlap zoekt mee- en tegendenkers

Nee, zegt directeur Frank Kalshoven van De Argumentenfabriek, het is geen fabriekswerk. ‘De commissie Regulering van Werk is in november ingesteld door het kabinet, en opereert onder leiding van voorzitter Hans Borstlap geheel onafhankelijk. Ik ben simpelweg lid.’ Het doel van de commissie, zegt hij, is om te komen tot een nieuw fundament voor werken in Nederland, inclusief inkomensverzekeringen en scholing. In de werkwijze zijn er wel overeenkomsten tussen het werken van de fabriek en het werk van de commissie-Borstlap, zegt Frank. ‘We gaan voor het beste resultaat en gebruiken daar zowel in het fabriekswerk als bij de commissie de denkkracht van anderen bij.’ Zo sprak de commissie zo’n honderd deskundigen en belanghebbenden, voor afgelopen donderdag het tussenrapport openbaar werd gemaakt. De commissie nodigt iedereen uit op het tussenrapport te reageren via de website. ‘Helder denken over ingewikkelde vragen vereist transparantie’, zegt Frank. ‘En de commissie kan zijn voordeel doen met zowel mee- als tegendenkers.’ Eind dit jaar verschijnt het eindrapport van de commissie.