02 februari 2016

Bijstand lijkt voor velen eindstation’

undefined 

Deeltijd-bijstand als optie om mensen uit de bijstand te krijgen. Dit was een van de prikkelende opties die ter tafel kwam bij de Verbeterfabriek over dit thema op 21 januari. Deskundigen uit de sectoren sociale zekerheid, arbeidsmarkt en onderwijs bogen zich over het dataverhaal Bijstand.

In totaal verkenden zij samen met ons vijftien oplossingsrichtingen. Hier de top drie:

  1. deeltijd. Bijstand is nu voltijds, en uitstroom is gericht op het vinden van voltijds werk. Hier lijkt winst te halen, door een aantrekkelijke variant te bedenken voor deeltijd-Bijstand.
  2. maatwerk. Bijstand is nu een recht (waar plichten tegenover staan). Uitdagend is het om te bedenken wat er zou gebeuren als dat recht verdween en Bijstand maatwerk werd.
  3. pas effectief gebleken re-integratiemiddelen consequent toe. Dit lijkt zo evident dat je het bijna zou vergeten. Maar Sociale Diensten kunnen in Nederland nog veel resultaat boeken door consequent toe te passen wat bewezen effectief is.

Het grote Bijstand-vraagstuk is hiermee niet opgelost. Maar het denken heeft wel een impuls gekregen. En het onderwerp verdient nadere aandacht, zo bleek wel uit het hoge cijfer dat de meeste deskundigen desgevraagd gaven: een acht voor belangrijkheid (op een schaal van nul tot 10).
Eén ding staat vast: het dataverhaal is een goed vertrekpunt voor iedereen die wil helpen denken over hoe de Bijstand beter kan.

Het artikel in de Volkskrant is ook online te lezen.

Meer weten? Neem contact op met Frank Kalshoven.