08 juni 2018

Aantal werknemers ouderenzorg weer in de lift

De stijging van het personeel in de ouderenzorg blijkt uit het vandaag verschenen boek Zó werkt de ouderenzorg. Een publicatie van het Platform Zó werkt de zorg, waarin zestien partijen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, in samenwerking met partijen uit de ouderenzorg. De trendbreuk in de ouderenzorg is van belang omdat er door de vergrijzing meer personeel nodig is. Voor zorg aan ouderen thuis en voor kwaliteit in verpleeghuizen voortvloeiend uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kabinet stelt hiervoor de komende jaren structureel geld beschikbaar. Voor de verpleeghuiszorg is dat de komende 2,1 miljard euro.

Hoger opgeleid personeel

Het aantal werknemers is zowel in de thuiszorg als in de verpleging en verzorging gestegen, met circa 2,5 procent. Ondanks de stijging werken er nu nog 24 duizend mensen minder in de ouderenzorg dan in 2014. Door krimp, bezuinigingen en reorganisaties daalde het aantal werknemers sinds 2014. Uit Zó werkt de ouderenzorg blijkt dat er vooral behoefte is aan  verzorgenden en verpleegkundigen op MBO en HBO-niveau. Dat zie je ook terug in opleidingen voor deze functies. Ook is er een sterke groei waarneembaar in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Studenten hebben minder interesse in de opleiding ‘helpende zorg en welzijn’. De instroom is drastisch afgenomen: met 40 procent in drie jaar tijd.

Zó werkt de ouderenzorg

Zó werkt de ouderenzorg geeft met visualisaties en begeleidende teksten inzicht in de arbeidsmarkt, geldstromen, wetten en spelers in de ouderenzorg. Waar gaat de 28 miljard euro in de ouderenzorg naar toe, hoeveel geld geven we uit per oudere en welke vormen van zorg gebruiken ouderen? Welke wetten regelen de ouderenzorg en wie zijn de belangrijkste spelers?

Het boek is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg, in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en VWS.

Platform Zó werkt de zorg

Platform Zó werkt de zorg heeft als missie het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere en neutrale informatie. De zestien partners zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VvAA, NVZ, NFU, LAD, Vilans, ESHPM, AAG, ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, RIVM, Ambulancezorg Nederland, NZa en De Argumentenfabriek als uitvoerend partner.

Praktische informatie:

Zó werkt de ouderenzorg verschijnt op 5 juni 2018 en is verkrijgbaar in webshops en in de boekhandel. Het boek kost €20,00, het e-book (geschikt voor laptops en tablet) kost €10,00.

Omslag en afbeelding van de ontwikkeling op de arbeidsmarkt zijn op aanvraag beschikbaar als beeldmateriaal in hoge resolutie.

Info@zowerktdezorg.nl

——————————————————————————————

Voor mee informatie over Zó werkt de ouderenzorg of het Platform Zó werkt de zorg, neem contact op met Kees Wessels, chef zorg bij De Argumentenfabriek.

Email: kees.wessels@argumentenfabriek.nl

telefoon: 020-589 5612