12 maart 2015

Aandacht voor het jonge kind

‘In het leren bouwen kennis, kunde en vaardigheden op elkaar voort. Ze zijn complementair. Om aan het einde van het funderend onderwijs hiervan een lekkere verzameling te hebben, helpt het enorm als de basis op orde is.’

Lees de rest van Franks column in de Volkskrant van 14 februari, voorop het economiekatern.