28 oktober 2021

Christine Nijkamp, Sociale Verzekeringsbank (voormalig)

Zorg en welzijn

“Juist het helder denken met elkaar heeft bijgedragen aan een helder en gedragen beeld over de toegevoegde waarde van de SVB binnen een complexe -en bij tijd en wijle- irrationele keten.”