Training

Ontregel de Zorg

Locatie

Op locatie

Duur

Twee dagdelen van vier uur

Beschikbare data

Nog plek(ken) beschikbaar


Kun je als zorgverlener iets doen aan de doorgeschoten bureaucratie in de zorg? Driekwart van de medisch specialisten acht zichzelf daar niet toe in staat, blijkt uit een enquête van VvAA en de Federatie Medische Specialisten. Dat is ernstig, want administratieve handelingen vergen steeds meer van de kostbare tijd van zorgverleners en verminderen het werkplezier.

Beschikbare data

Nog plek(ken) beschikbaar


Wil je meer weten over deze training en wat wij kunnen betekenen?

Neem voor meer informatie contact op met Shaun Lednor of Kees Wessels.

Meer tijd, meer autonomie

Administratieve handelingen vergen steeds meer van de kostbare tijd van zorgverleners en verminderen het werkplezier. De training Ontregel de Zorg biedt zorgverleners praktische en bewezen effectieve handvatten om de regeldruk terug te dringen.

Stichting (Ont)Regel de Zorg biedt deze training aan en maakt hierbij gebruik van de diensten van de ervaren trainers van VvAA, De Argumentenfabriek en de Academie voor Medisch Specialisten.

Doelgroep

Deze training (Ont)regel de Zorg is geschikt voor vakgroepen, afdelingen en multidisciplinaire teams die de administratieve lasten in hun eigen werk willen terugdringen.

Niveau en vooropleiding

Voor deze training gelden geen eisen voor het aanvangsniveau van deelnemers. Men hoeft geen studiemateriaal aan te schaffen. De training wordt verzorgd op HBO-niveau.

Deze training is CRKBO-geregistreerd en vrijgesteld van BTW. 

Programma

  • Trechter van Verdunning

    Tijdens de training leer je om, samen met je collega’s, je eigen werkprocessen kritisch tegen het licht te houden met behulp van de door (Ont)Regel de Zorg ontwikkelde ‘Trechter van Verdunning’.

  • Wat gaan we doen?

    Je leert de belangrijkste vormen van datavisualisatie kennen, en hun bijbehorende voor- en nadelen. Je maakt meteen zelf een aantal datavisualisaties.

  • De opzet

    De training is bedoeld voor teams van tien tot twintig zorgverleners. De introductie-training duurt een dagdeel (netto trainingstijd drie uur). De training wordt verzorgd door twee ervaren trainers van De Argumentenfabriek en de Academie voor Medisch Specialisten. Na afloop hebben de deelnemers een lijst met concrete actiepunten waarmee ze direct tijdswinst kunnen boeken op de bureaucratie. De training levert de deelnemers 3 ABAN-accreditatie punten op.

Aanpak

(Ont)Regel de Zorg
De Trechtertraining komt voort uit het actieprogramma ‘(Ont)Regel de Zorg’, een initiatief van Het Roer Moet OmVvAA en de Federatie Medisch Specialisten. Het terugdringen van administratieve lasten wordt gesteund en gestimuleerd door VWS.

Stichting (Ont)Regel de Zorg biedt deze training aan en maakt hierbij gebruik van de diensten van de ervaren trainers van VvAA, De Argumentenfabriek en de Academie voor Medisch Specialisten.