Ton de Korte - Correspondent

Werken is belangrijk voor mensen. Hoe werken medewerkers productief, gezond en plezierig samen? Hoe scheppen organisaties een werksfeer waarin de talenten van werkenden goed tot hun recht komen? Hoe geven overheid en sociale partners vorm aan de arbeidsmarkt, de arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid? Hoe worden flex en zekerheid in een juiste balans gebracht? Helder denken helpt bij deze vraagstukken.

Ik ben ‘correspondent’ bij De Argumentenfabriek. De passie voor mens, arbeid en organisatie vormt de rode draad in mijn loopbaan. Die passie heb ik ontwikkeld als cao-adviseur bij het NCW, als managing director bij Berenschot HRM, als directeur van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI), als consultant bij A-Advies en als hoofd Advies&Projecten bij het CAOP. Het concept van sociale innovatie is voor mij een belangrijke bron van inspiratie: betere resultaten door goed management, plezier in het werk, volwassen arbeidsverhoudingen en het ontsluiten van de kennis op de werkvloer. In ons unieke polderlandschap spelen overheid en sociale partners hierbij een belangrijke rol. 
Ik ondersteun bedrijven en organisaties met het denken over vraagstukken op deze terreinen. Als sociaaleconomisch historicus heb ik oog voor zowel de grote lijnen als de details. Ik heb een Master in de Management Consultancy (MMC) en ben internationaal gecertificeerd adviseur (CMC). 

Ik ga graag het gesprek met je aan over arbeidsgerelateerde vraagstukken en oplossingen.