Silvie Zonderland - Kaartenmaker

Als Kaartenmaker ben ik bij veel verschillende projecten en onderwerpen betrokken. Het is bijzonder leuk om moeilijke vraagstukken in kaart te brengen en te zien dat dit verhelderend werkt bij het maken van keuzes. De diversiteit aan vragen en onderwerpen die bij De Argumentenfabriek voorbijkomen, zorgt ervoor dat het werk altijd boeit.

Tijdens mijn studie Religie en Beleid heb ik mij bezig gehouden met complexe vraagstukken. Na mijn studie heb ik als docent op een VMBO-school gewerkt. Hier was de informatie niet complex, maar lag de uitdaging in het helder overbrengen ervan.
Helder denken over moeilijke vraagstukken en informatie helder overbrengen zijn twee dingen die ik uitdagend en leuk vind. De Argumentenfabriek brengt dit samen.