Marit Lüschen - Kaartenmaker

In de 21ste eeuw valt alles te googelen. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar hoe zorg je dat je grip houdt op al die informatie? Ik werk bij De Argumentenfabriek aan het begrijpelijk maken van de hoeveelheid informatie die ons dagelijks overspoelt. Hoe zorgen we dat we de juiste informatie vinden om gefundeerd onze beslissingen te nemen? Daar houd ik me dagelijks mee bezig als kaartenmaker.

Na mijn studies Nederlandse Taal en Cultuur en Midden-Oosten Studies aan de Universiteit van Amsterdam heb ik vier jaar gewerkt bij de Kafkabrigade. Daar hield ik me bezig met het bestrijden van onnodige bureaucratie bij de overheid. Als onderzoeker, projectmedewerker en projectsecretaris heb ik gewerkt aan verschillende projecten binnen het sociale domein, onderwijs en zorg. Onderwerpen waar ik me mee bezighield zijn passend onderwijs, sekseregistratie, duurzaamheid en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Bij de Kafkabrigade werkte ik onder meer voor de ministeries van BZK, EZ en OCW en voor de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).


Bij de Argumentenfabriek werk ik sinds augustus 2016 met veel plezier aan allerlei onderwerpen. Naast mijn werk bij de fabriek ben ik bestuurslid bij FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren.