Majelle Verbraak - Kaartenmaker

Samen ingewikkelde vraagstukken uitdenken. Partijen bij elkaar brengen, kennis boven tafel krijgen en besluiten doordenken. Dat is wat ik als denkbegeleider met veel plezier bij De Argumentenfabriek doe. Liefst voor vraagstukken rond energie, milieu en duurzaamheid. Het is een uitdaging steeds weer tot de kern van het vraagstuk te komen en overzicht te bieden in het woud aan informatie.

Ik ben breed opgeleid: een bachelor Filosofie, een master Internationale Betrekkingen en een master Environment and Resource Management (cum laude). Daarna heb ik in de wetenschap gewerkt op een milieu-economieafdeling. Ik hield me bezig met beleidsinstrumenten voor agrarisch natuurbeheer en milieu. Mijn interesse voor het thema duurzaamheid komt ook nu terug in mijn werk als Kaartenmaker/Denkbegeleider. Enkele projecten waar ik aan werkte zijn het boek Strategisch positie kiezen in de energietransitie voor gemeenten, de overzichtskaarten over de Regionale Energiestrategie en de Argumentenkaart Zonneparken.


Benieuwd wat een denksessie met de Fabriek kan opleveren? Hoe je samen oplossingen kunt formuleren en tunnelvisie kunt voorkomen? Bel of mail gerust. Ik hoor graag je verhaal.