Jenny Kossen - Senior Kaartenmaker

Geluk, intelligentie, gezondheid, geld. Het is in Nederland, en in de wereld, niet gelijk verdeeld. Dit roept over de hele samenleving allerlei vraagstukken op. Hoe organiseren we onderwijs voor kinderen, rekening houdend met ieders talenten en beperkingen? Hoe kunnen alle mensen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving? Hoe richten we systemen zo in dat een persoonlijke tegenvaller in het ene domein niet leidt tot tegenvallers in andere domeinen?

Ik ben senior kaartenmaker, econoom en werk sinds 2008 bij De Argumentenfabriek. Ik benut mijn Fabrieksbrede kennis en ervaring nu veelal voor projecten die gaan over kwetsbare groepen in de samenleving en/of over werk. Actuele thema’s zijn onder meer de arbeidsmarkt, sociaal werk en armoede & schulden. Vaak resulteert het denkwerk in heldere en krachtige visualisaties. Wij noemen dit kaarten, vandaar mijn functie als 'Kaartenmaker'. Hiernaast treed ik op als dagvoorzitter en ben ik auteur van het kaartenboek 'Zó werkt de zorg in Nederland'.


Ik vind het leuk om kennis met je te maken: neem gerust contact op via de telefoon of e-mail.