Abel d’Ailly - Kwantitatief onderzoeker Rekenwerk

Beleid gaat over het maken van keuzes. Ik geloof niet dat je met economisch onderzoek een objectieve conclusie kan trekken over wat de juiste keuze is. Wel kan het ons inzicht geven in wat de relevante afwegingen zijn. Hierbij is data van steeds groter belang. Heldere inzichten trekken uit data is echter best uitdagend. Gelukkig zijn we daar bij Rekenwerk goed in. Als ondersteuning aan het team wil ik klanten helpen hun data nuttig te gebruiken, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen.

Mijn achtergrond is interdisciplinair. Als bachelor studeerde ik PPE (Philosophy, Politics and Economics). Tijdens mijn master economie heb ik me gespecialiseerd in mededingingseconomie, waar ik bestudeerde welke kaders de maatschappij aan concurrerende bedrijven biedt. Bij de Argumentenfabriek is mijn rol meer generalistisch; ik kijk op veel vlakken mee. Een brede basis blijkt hierbij waardevol, en daarbij vind ik het erg interessant om te doen.