Frank Kalshoven - Directeur

Helder denken kan de wereld beter maken, dat is mijn diepe overtuiging. Het is de belangrijkste reden waarom Kees Kraaijeveld en ik begin 2006 De Argumentenfabriek hebben opgericht en daar nu vol trots de directeuren van zijn.

Kees Kraaijeveld - Directeur

Hoe kunnen we samen een probleem aanpakken? Hoe benut ik de kennis van mijn collega's? Hoe nemen wij een weloverwogen besluit? Hoe overtuigen we anderen van ons standpunt? Dit soort vragen – het type vragen waarmee onze klanten dagelijks de Fabriek bellen – inspireren me al mijn hele volwassen leven.

Katrin Weber - Directeur Ruimte

Structuur aanbrengen in een berg informatie, nadenken over strategie - van trend tot implementatie, met en voor mensen aan de slag gaan, mooie dingen maken. Hier ben ik graag mee bezig. Denken en doen.

Suzanne Weusten - Oprichter Denkacademie

Ik ben van huis uit psycholoog en doceerde enige tijd psychologie op een HBO. Daarna maakte ik de overstap naar de journalistiek. Ik was onder andere hoofdredacteur van Psychologie Magazine en lid van de hoofdredactie van de Volkskrant.

Robin Fransman - Chef Geld

Lage rentes, steeds nieuwe regelgeving en disruptie door nieuwe spelers. De financiële sector zal sterk vernieuwen de komende jaren, zowel in producten, als in processen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Stevige analyses van nieuwe klantbehoeftes en de veranderingen in de waardeketen zijn onmisbaar. Een gedragen strategie werkt het beste als die van binnenuit komt. Als de creativiteit en het ondernemerschap binnen de organisatie gemobiliseerd wordt. Dat is de kracht van De Argumentenfabriek.

Shaun Lednor - Chef Trainingen

Hoe denk je helder na? Of nog fundamenteler: hoe denk je überhaupt na? We denken de hele dag door, maar reflecteren zelden op ons denkwerk. Hoogstens op de resultaten ervan, maar niet op het denkproces zelf. Terwijl er een hoop over ons denken te leren is. Mensen inzicht geven in het denken, en gereedschap aanbieden voor helder denkwerk, dat is wat De Denkacademie doet.

Anouk Mulder - Chef Onderwijs

Het belang van onderwijs staat als een paal boven water: het biedt ons een basis waar we ons verdere leven wat aan (kunnen) hebben. Maar hoe doe je dat in een snel veranderende wereld waarin je eigenlijk niet meer dan een vaag idee hebt op wat voor arbeidsmarkt je leerlingen of studenten straks terecht gaan komen? Dat is slechts een van de vele interessante vragen waar het onderwijs mee te maken hebben. Ik zet er als Chef Onderwijs graag mijn kennis en kunde voor in.

Kees Wessels - Chef Zorg

Alles overzien om de juiste keuzes te maken, inzicht hebben en helder uitleggen wat er speelt. Dat is in de complexe wereld van de zorg nog niet zo makkelijk. Daarom zet ik als Chef Zorg mijn kennis en kunde met groot plezier in om een uitweg te vinden in het informatiedoolhof dat de zorg regelmatig is.

Dries Bartelink - Chef Gemeenten

De rol van gemeenten in de samenleving verandert. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken bijgekregen en deze ontwikkeling zet door. Dit leidt tot meer en nieuwe vormen van samenwerken tussen gemeenten. Gemeenten gaan zich ook anders verhouden tot hun inwoners en andere belanghebbenden. Ze proberen minder op macht en meer op samenwerken te sturen. Deze (en andere) ontwikkelingen zijn even boeiend als complex. Helder denken is nodig om tot goede bestuurlijke en ambtelijke keuzes te komen. Als Chef Gemeenten zet ik mijn kennis, kunde en ervaring graag in om gemeenten te helpen met helder denken.