Mensen

Denkwerk is mensenwerk, de fabriekers maken de fabriek. Maak kennis met onze collega's

 

 

Geschiedenis

De Argumentenfabriek is opgericht door Frank Kalshoven (econoom) en Kees Kraaijeveld (filosoof & psycholoog). Als redacteuren van de Volkskrant zien Frank en Kees hoezeer mensen worstelen met de informatieparadox: de overvloed aan informatie waardoor het lastig is door de bomen het bos nog te zien.

Ze zien hoe in discussies, zowel binnen als buiten organisaties, mensen langs elkaar heen praten. En hoezeer mensen lijden onder keuzestress, omdat ze voortdurend beslissingen moeten nemen over complexe vraagstukken die ze niet of nauwelijks meer kunnen overzien.

Wat te doen? De dikke rapporten waarmee deskundigen en adviseurs hun kennis proberen over te dragen, gaan ongelezen de bureaulades in. Nog langer vergaderen of doelloos debatteren? Nee. Vanuit de Argumentenfabriek willen we mensen helpen helder na te denken over complexe vraagstukken door de relevante informatie te visualiseren. Dat helpt: als mensen de structuur van een vraagstuk voor zich zien, hebben ze er mentaal weer grip op. Door de bomen verschijnt weer het bos.

De fabriek begint met de productie van Argumentenkaarten, waarop alle voors en tegens overzichtelijk gecategoriseerd zijn. Inmiddels is de Argumentenkaart nog maar één van de vele visuele denkgereedschappen die we hebben ontwikkeld om klanten te helpen nadenken. Of het nu over een overname gaat, over het verbeteren van de organisatiecultuur, het structureren van beleidsopties of het uitdenken van een compleet nieuwe strategie: De Argumentenfabriek weet hoe.

Hoe informatie het best gevisualiseerd kan worden, weten we ook. In de afgelopen tien jaar hebben onze vormgevers bewezen dat ze data en informatie op aantrekkelijke wijze kunnen ontsluiten in Feitenkaarten, infographics, visuele verhalen, animaties en (interactieve) visualisaties van allerhande data.

Frank en Kees hebben inmiddels versterking van een fijn team Fabriekers dat onze klanten helpt bij het nadenken over ingewikkelde zaken. Aan de missie van de Fabriek werken we nu met achtentwintig mensen, en we hopen het team de komende jaren verder uit te breiden.

 

Cultuur

‘Waardengedreven’, dat is hoe veel organisaties zichzelf tegenwoordig omschrijven. Wij zijn het echt. Hoe kan het ook anders? We helpen onze klanten hun organisatiecultuur te verbeteren door collectief na te denken over hun gewenste cultuur en deze vervolgens expliciet te maken op een Cultuurkaart. Toen we met deze cultuurtrajecten begonnen konden we zelf natuurlijk niet achterblijven. We hebben ook onze eigen cultuur in kaart gebracht. 


undefined 

Intellectueel eigendom

Wie mag wat doen met de producten van De Argumentenfabriek? 

Hoe meer impact onze producten hebben hoe beter. Tegelijkertijd willen we ook de kwaliteit van wat we maken in de gaten houden en onze onafhankelijkheid bewaken. Daarom hanteren we de volgende regels.

De Argumentenfabriek is auteursrechthebbende op al haar producten zoals boeken, internetpagina's en visualisaties. Dit betekent dat in beginsel niemand zonder toestemming van De Argumentenfabriek de producten mag verspreiden, reproduceren, exploiteren of wijzigen.

De fabriek geeft de klant uiteraard wel toestemming het product dat De Argumentenfabriek voor hem maakt te verspreiden, te reproduceren of te exploiteren. Een product wijzigen mag alleen met toestemming van De Argumentenfabriek. Op deze manier garanderen wij aan alle gebruikers van de producten de kwaliteit en objectiviteit ervan.

De Argumentenfabriek biedt twee manieren aan waarop dit juridisch geregeld kan worden: een creative commons-licentie of gebruiksrecht.

De creative commons-licentie is volgens de regels: naamsvermelding van De Argumentenfabriek, geen commerciële uitbating zonder toestemming en geen afgeleide werken. De tekst van de volledige licentie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/legalcode. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de klant maken we afspraken volgens het auteursrecht.

De kenmerken van de twee opties en de gevolgen ervan voor klant en derden staan in dit schema. Onze algemene voorwaarden zijn hier te lezen. 

Vacatures bij De Argumentenfabriek

De Argumentenfabriek helpt mensen helder denken voor goede en snelle resultaten. Dit doen we door denkbegeleiding en door het visualiseren van informatie. We maken onder meer Argumentenkaarten, Informatiekaarten, Feitenkaarten, boeken, en webapps. De Denkacademie is onze trainingentak en verzorgt denktrainingen. We hebben ook een webwinkel voor onder meer de boeken die we uitgeven.

De Argumentenfabriek is een dynamische informele organisatie waar hoogopgeleide, creatieve mensen zich thuis voelen. De Argumentenfabriek werkt vanuit haar kantoor aan het WG-Plein in Amsterdam.

De Argumentenfabriek heeft nu circa dertig medewerkers en groeit gestaag. We hebben op dit moment geen vacatures.

Houd onze website in de gaten! 

 

Verantwoord ondernemen

De Argumentenfabriek heeft oog voor de toekomst, en daarom proberen we zo duurzaam mogelijk te werken.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we in principe met het openbaar vervoer reizen, dat we met zo duurzaam mogelijk meubilair werken en dat we op de fabriek biologisch en vegetarisch lunchen. Vanzelfsprekend hebben we fair trade koffie en hagelslag. Onze kaarten en boeken drukken we af op gecertificeerd FSC-papier.

Hiernaast zetten we ons in voor de toekomst van kinderen uit Amsterdam West. Via JINC lopen jaarlijks een paar klassen een bliksemstage bij de Argumentenfabriek. Dit zijn kinderen van de basisschool (groep 7 en 8) en het VMBO (klas 1 en 2). We houden met de kinderen een denksessie en maken een Argumentenkaart over een door hen gekozen onderwerp. Doel van het JINC-traject is dat de leerlingen beter in staat zijn een keuze te maken voor een vervolgopleiding. De afgelopen jaren maakten we onder andere kaarten over schooluniformen, Hyves en het geven van geld aan goede doelen.

Wil je meer weten over hoe wij bewust werken of heb je suggesties hoe wij dit kunnen verbeteren? Mail ons op info@argumentenfabriek.nl.

Onze klanten

In de afgelopen jaren hebben we met veel partijen mogen samenwerken; bedrijven, onderwijsinstanties, ministeries en vele anderen. We hebben geweldige klanten, klanten om trots op te zijn.

Bekijk een greep uit onze mooie verzameling klanten.    

Map

Kom eens langs!