Waarom kiezen voor De Argumentenfabriek?

Het inhuren van de Argumentenfabriek vergt wat van een organisatie, dat spreekt. Het kost geld. Het kost tijd. En met de Fabriekers halen onze klanten stevige tegensprekers in huis. Gelukkig zijn er ook voordelen. Samen met onze klanten brachten we deze voordelen in kaart. 

Weloverwogen besluitvorming

Wat moeten we doen? Welke opties hebben we? Wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Bij belangrijke beslissingen is het zaak alle relevante informatie op tafel te krijgen. Via denksessies, onderzoek en interviews helpen we klanten snel de benodigde informatie in kaart te brengen om tot een weloverwogen beslissing te kunnen komen. Wij blijven neutraal, brengen de argumenten voor en tegen in kaart en helpen desgewenst bij het waarderen van de argumenten. Waar onze klanten zo tevreden mee zijn, is dat ze op die manier zelf, snel, gestructureerd en gedegen tot een goed besluit kunnen komen.

 Rien van Tilburg
Recent heeft De Argumentenfabriek ons ondersteund bij het (her)formuleren van onze visie. Klasse, onderscheidend en leerzaam!
Rien van Tilburg, Clusius College

Overzicht van complexe vraagstukken

We helpen mensen het hoofd bieden aan complexe informatie. Voor wie de nieuwsstroom volgt, zijn de debatten over schaliegaswinning, marktwerking in de zorg of de Europese eenwording vaak een kluwen van meningen. Ook deskundigen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Op een Argumentenkaart staan alle argumenten voor en tegen een kwestie overzichtelijk gecategoriseerd. Daarmee geven we mensen weer grip op de zaak en voelen ze zich weer in staat om mee te discussiëren. 

Benutting van kennis en denkkracht

De inhoud die we nodig hebben voor het maken van onze kaarten halen we uit literatuuronderzoek en uit mensen zelf. Met onze strak geleide denksessies dragen we bij aan de inzet van kennis en denkkracht van de mensen in de bedrijven en organisaties waarmee we werken. We halen zo veel mogelijk uit ieders hoofd. Bij onze klanten gaat dit meestal om collega’s, klanten, andere belanghebbenden of een selectie speciaal uitgenodigde deskundigen. Wat klanten prijzen aan onze werkwijze is dat we de kennis en denkkracht van hun mensen optimaal weten te benutten. 


Frans de Haan
Evolutie: van argumenten - naar denken - naar verbeteren.
Frans de Haan, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Fraaie visualisaties van data en informatie

Bij helder denken is informatievisualisatie belangrijk gereedschap. Onze visualisaties zijn zeer geschikt om de resultaten van het denkwerk te delen met derden. Onze kaarten en boeken zijn sneller en makkelijker toegankelijk dan dikke rapporten. Zo maken we communicatie effectiever en prettiger. Waar we voorheen vooral kwalitatieve informatie in kaart brachten, zijn we nu ook gespecialiseerd in het visualiseren van data. Met onze infographics en apps slagen we erin complexe data te vertalen in heldere informatie. Daar worden onze klanten blij van. 

Strakke denksessies

Een voordeel dat vrijwel al onze klanten noemen is onze strakke denkbegeleiding. Bijeenkomsten onder leiding van de Argumentenfabriek zijn doelgericht, constructief en inspirerend. Deelnemers ervaren elke sessie als een waardevolle investering van hun (schaarse) tijd. De vaste elementen in onze werkwijze zijn: een heldere centrale vraag als startpunt, een gestructureerde opzet en doorvragen tot de kern. Een traditionele denksessie met maximaal tien personen begeleiden we met twee Fabriekers. De een leidt de groep, de ander verwerkt ieders inbreng tot heldere volzinnen. Het resultaat verschijnt direct en voor iedereen zichtbaar op een groot scherm.


Daniël van Vuuren
Leuke inspirerende sessie!
Daniël van Vuuren, CPB

Grondig draagvlak

Hoe krijg je mensen mee in een strategische koerswijziging, een bezuiniging of een andere ingrijpend besluit? Het antwoord is: door er samen over na te denken. Gevraagd naar de voordelen van ons werk, wijzen klanten vaak op het draagvlak dat tijdens onze denksessies ontstaat. Niet dat alle tegenstanders ineens voorstanders zijn, maar door gestructureerd de voors en tegens te inventariseren ontstaat altijd begrip voor de positie van de ander. Zo trekken we zelfs de meest vastgelopen onderhandeling weer vlot, voor een af te sluiten cao bijvoorbeeld, of bij de overdracht van een familiebedrijf. 

 

 

 

Duidelijke debatten

De toekomst van de sociale zekerheid, de kosten van de gezondheidzorg, de energievoorziening in Nederland, de stad van 2030. Hoe kun je met een (grote) groep mensen zinvol nadenken over dit soort brede maatschappelijke vraagstukken? Aan de hand van onze kaarten, met behulp van invulvellen en onder leiding van een van onze energieke denkbegeleiders kunnen wij van elke groepsbijeenkomst een leerzaam en vruchtbaar debat maken. 


Laurens Harteveld
Verruimend om in een heel divers gezelschap van experts na te denken over een betere wereld.
Laurens Harteveld, AWVN

Effectieve communicatie

Informatie overdragen gaat beter met een plaatje dan met een dik rapport, dat weet iedereen. Dankzij onze kaarten en infographics kunnen klanten een ingewikkeld verhaal helder over het voetlicht brengen. Zo kunnen apothekers hun klanten nu beter uitleggen hoe de prijs van een medicijn tot stand komt, kan TNO het verhaal over CO2-oplslag beter vertellen, kan Kennisnet aan scholen duidelijk maken hoe ze ICT kunnen benutten en kunnen artsen met behulp van onze keuzehulpen laten zien wat de voors en tegens van mogelijke behandelopties zijn. Heldere visualisaties, klare taal. Dat is waarom klanten ons bellen.