Wat is het vraagstuk?

undefined

Voor alle beleidsmakers en strategen die over de schutting van hun domein willen en durven kijken. In het land en in Den Haag. Dit boek gaat over de manieren waarop lange systemen elkaar beïnvloeden. En de manier waarop de systemen het leven van mensen sturen. Onder lange systemen verstaan we het geheel aan wetten, regels, prikkels en maatschappelijke conventies waarbinnen individuen keuzes (moeten) maken. Lange systemen beïnvloeden elkaar sterk en zijn slecht op elkaar afgestemd. Dat is de hoofdboodschap van dit boek. Het is feitelijk en analytisch, gericht op de huidige inrichting van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, wonen, zorg en pensioen. Het goede nieuws is dat er volop kansen zijn om Nederland beter in te richten. Het boek is een open uitnodiging aan de lezer om hierover mee te denken.

Bekijk het inkijkexemplaar.

Initiatiefnemers - wie en waarom?

Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van partijen van de Innovatietafel. Rond de ‘Innovatietafel’ scharen zich partijen die wonen, zorg en pensioen beter op elkaar willen aansluiten. Zij hebben de verbreding van hun werkgebied met arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid mogelijk gemaakt, financieel, en met kennis. Financiële bijdragen werden geleverd door PGGM, Rabobank, Stadgenoot, Amvest, CZ, Achmea en Espria.
Else Bos
Zó werken lange systemen geef niet alleen inzicht, maar ook inspiratie. Door beter te begrijpen hoe systemen werken en op elkaar inwerken gaan we nadenken over hoe het beter kan. (...) We zijn blij dat het boek er is.
Else Bos, Chief Executive Officer, PGGM

Hoe hebben we dit aangepakt?

De Argumentenfabriek heeft een denktank samengesteld die, naast de experts van de sponsors, bestond uit experts van diverse ministeries en de Universiteit van Leiden. De denktank is tussen juni 2015 en februari 2016 in wisselende samenstellingen zo’n 12 keer bijeen geweest om – op persoonlijke titel – na te denken over de samenhang tussen de zes systemen.

Tussentijdse resultaten zijn van commentaar voorzien door de ‘WZP-werkgroep’ van de Innovatietafel, tijdens een sessie met de bestuurders van de Innovatietafel, specialisten van het ministerie van Financiën en een aantal experts.

 

undefined

Wat is het resultaat?

Op 7 juni 2016 hebben we ons gezamenlijke denkwerk gepresenteerd op een bijeenkomst bij PGGM. Naast een presentatie van het boek door Frank Kalshoven, een van de auteurs van het boek, waren er bijdragen van Wim van der Meeren (CZ), Kim Putters (SCP) en Barbara Baarsma (Rabobank). 

Het boek is verkrijgbaar in onze webwinkel. Wil je een bulkbestelling plaatsen of meer weten over de bestelprocedure? Neem dan contact op met het secretariaat

Zó werken lange systemen

Frank Kalshoven
Voor alle beleidsmakers en strategen die over de schutting van hun domein willen en durven kijken. Er zijn volop kansen om Nederland beter in te richten.
Frank Kalshoven, auteur

Beïnvloedingskaarten

In hoofdstuk 1 van het boek (p. 64-91) staan twaalf kaarten die op hoofdlijnen beschrijven hoe de zes lange systemen elkaar beïnvloeden. In totaal hebben we met de denktank zo’n 300 verbindingen tussen de systemen geïnventariseerd. Dit was teveel informatie om in het boek op te nemen. We hebben hierom ervoor gekozen om de volledige kaarten online als mindmaps aan te bieden, als aanvulling op het boek. 

De mindmaps zijn een stap concreter dan de kaarten in het boek en zijn hiermee vooral bedoeld voor mensen die meer details willen weten over de samenhang tussen de lange systemen.

Hieronder staan links naar de mindmaps. De mindmaps zijn opgedeeld per ‘lijnstuk’. In de mindmap Zorg-Arbeidsmarkt staat hoe het systeem zorg het systeem arbeidsmarkt beïnvloedt en andersom. In totaal zijn er vijftien lijnstukken en evenzoveel mindmaps.