Werken in de toekomst

Werken in de toekomst - Vier scenario’s voor de organisatie van werk in Nederland in 2026. Dit boek is een denkexercitie, bedoeld als hulpmiddel voor al die werknemers, werkgevers, intermediairs, beleidsambtenaren en politici die willen nadenken over de toekomst van de arbeidsmarkt. 

Download het boek

undefined

 

 

Het vraagstuk

Wat is het vraagstuk?

Willen we meer werken of juist minder? Groeit onze waardering voor betaald werk, of gaan we betaald werk juist minder belangrijk vinden? Zet de flexibilisering van de arbeidsmarkt door? En welke rol spelen internationale ontwikkelingen? Hoeveel banen zullen er verdwijnen door de opkomst van de robotisering en de artificiële intelligentie?

Met de kennis van 2016 is het lastig om naar de arbeidsmarkt van 2026 te kijken. Toch hebben ABU, ABN AMRO en UWV dit samen met De Argumentenfabriek geprobeerd. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden? Welke mogelijke scenario’s zien we opdoemen? En hoe zien die verschillende werelden, die verschillende arbeidsmarkten er dan uit, over tien jaar?

De vier scenario's die we formuleerden, kunnen als handvat dienen bij het nadenken over hoe we onze organisaties kunnen voorbereiden op de toekomst.

Initiatiefnemers

Dit boek is op initiatief van ABN AMRO, UWV en ABU en samen met De Argumentenfabriek gemaakt. 


 

Han Mesters
Het besef groeit dat de bedrijfscultuur een belangrijk onderscheidend vermogen is om talent binnen te halen. Dit geldt zowel voor flexibele als voor vaste arbeidskrachten.
Han Mesters, ABN AMRO

 

 

 

 

 

 

 

Jurriën Koops
(…) bijzondere en vernieuwende vergezichten, die vragen en discussie zullen oproepen. Dat is precies de bedoeling.”
Jurriën Koops, ABU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob Witjes
Behoort het begrip 'vacature' straks tot het verleden?
Rob Witjes, UWV

Aanpak - hoe hebben we dit aangepakt?

undefined

Werken in de toekomst is een denkoefening over de organisatie van werk in 2026. Het biedt vier scenario’s. Dit zijn geen voorspellingen van de toekomst, maar schetsen vier consistente toekomstrichtingen die omwille van de onderscheidenheid wat extreem zijn geformuleerd. Om de lezer een concrete indruk te geven bij elk van de scenario’s hebben we ze zoveel mogelijk cijfermatig ingevuld.

Wat is het resultaat?

undefined

Op 13 juni presenteerden we ons gezamenlijke denkwerk op een bijeenkomst waarvoor ABN AMRO als gastheer optrad. Han Mesters (ABN AMRO), Kees Kraaijeveld (De Argumentenfabriek), Josien van Breda (FNV Zelfstandigen) en Aukje Nauta (Universiteit van Amsterdam) gingen met genodigden in gesprek over de toekomst van werken.

ABU, UWV en ABN AMRO dragen met dit boek bij aan de maatschappelijke discussie over de organisatie van werk in de toekomst. Ze lieten ook een flink aantal exemplaren ervan drukken. Het was ook te koop in onze webwinkel. Helaas is het boek momenteel uitverkocht. We gaan mogelijk een herdruk verzorgen. Tot die tijd stellen we het boek digitaal ter beschikking.

'Werken in de toekomst' in de media

Rondom de presentatie van Werken in de toekomst was er volop media-aandacht voor de publicatie. Hieronder een overzicht: 

undefined

Hoe zien de arbeidsverhoudingen eruit in 2026? - Groentennieuws

Hoe werken we in 2026? Een interview met Kees Kraaijeveld - Reflex

Werken in 2026 - 4 scenario's - ZiPconomy