Wat vind ik echt belangrijk?

Wanneer we klanten helpen bij het nemen van een beslissing moet het denkwerk vaak een spade dieper dan het in kaart brengen van de argumentatie. Met een groep beslissers kunnen we meestal volstaan met een waardering van de argumenten voor en tegen in een aantal stemrondes. Soms is het nodig dat we inzoomen op de precieze waardering van de afzonderlijke argumenten. Een maatschappelijke kostenbaten-analyse kan dan een nuttig instrument zijn. Daarnaast is het zinnig te analyseren wat in besluitvorming de onderliggende waarden zijn.

undefined

Onze waardenanalyses en waardenkaarten ervaren klanten als een vruchtbare ontdekkingsreis naar wat ze zelf het allerbelangrijkst vinden én naar waar anderen belang aan hechten.

 

 

 

Waardenkaarten

Waardenkaart Ruimtelijke Ordening
Wat willen politieke partijen met ruimtelijke ordening, op welke waarden zijn hun argumenten gebaseerd? Deze Waardenkaart Ruimtelijke Ordening geeft het overzicht van de politieke kernwaarden die politici drijven bij besluiten over ruimte. 

Waardenkaart Natuur
De Waardenkaart Natuur geeft een overzicht van waarden die ten grondslag liggen aan de opvattingen die mensen hebben over natuur.
Lees ook de artikelen die
 Staatsbosbeheer en Binnenlands Bestuur eerder over de kaart publiceerde. 

Waardenkaart Mobiliteit
De Waardenkaart Mobiliteit geeft een overzicht van waarden die ten grondslag liggen aan de opvattingen die mensen hebben over mobiliteit. De Waardenkaart Mobiliteit is gemaakt als een analyse-instrument om deze veelkleurigheid in beeld te brengen.

De Waardenkaart Afvalsystemen brengt in kaart welke waarden ten grondslag liggen bij het nadenken over afvalsystemen in grote steden.

Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg 
Een Waardenkaart maakt het ook makkelijker de diverse waardenvoorkeuren te herkennen die horen bij politieke stromingen of bij de specifieke rollen van de partijen in de zorg. Hierdoor kan een Waardenkaart helpen het niveau van de publieke discussie over de gezondheidszorg te verhogen. 

Klik hier voor het nieuwsbericht: "Waarden in de zorg verkennen voor meer inzicht en begrip"