Richtlijnontwikkeling

Bezint eer ge begint, luidt het spreekwoord. Hoe maak je effectieve richtlijnen? Door te beginnen met een knelpuntenanalyse.

Scroll verder

Wat was de vraag van de klant?

In de zorg voor kinderen en jongeren werken mensen met richtlijnen. In zo’n richtlijn staat hoe mensen in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en -bescherming in specifieke situaties moeten handelen. Bij het ontwikkelen van richtlijnen is altijd een belangrijke startvraag: aan welke informatie hebben mensen in de praktijk behoefte? Waar lopen zij in hun werk tegenaan? Om dit te weten te komen, hebben we de afgelopen jaren knelpuntenanalyses uitgevoerd. Ontwikkelaars van richtlijnen konden op basis hiervan aan de slag.

Welke aanpak hebben we bedacht?

Er worden in de zorg voor jeugdigen richtlijnen gemaakt voor talloze onderwerpen, zoals ADHD, wiegendood en autisme. Bij elk onderwerp hoort dus ook een aparte knelpuntenanalyse. Elke knelpuntenanalyse bestaat uit twee stappen en dus twee denksessies: 1) inventariseren van de knelpunten, en 2) prioriteren van de belangrijkste knelpunten en formuleren van de uitgangsvragen.

 

 

 


Deze uitgangsvragen zijn de onderzoeksvragen die richtlijnontwikkelaars moeten beantwoorden bij het maken van de richtlijn. De knelpunten en vragen worden ingebracht door professionals uit de praktijk, onderzoekers en cliënt(vertegenwoordigers).

Wat is het resultaat?

De knelpuntenanalyses bieden richtlijnontwikkelaars een duidelijk beeld van de aandachtspunten en vragen uit de praktijk. In de analyses is veel aandacht voor bijvoorbeeld behandelkeuzes, communicatie en samenwerking. Hiernaast brengen diverse belanghebbenden hun kennis en ervaring in op efficiënte wijze en delen elkaars problemen en vragen met elkaar. Elke knelpuntenanalyse is op één Informatiekaart samengevat, met telkens ongeveer zes knelpunten en zo’n tien tot vijftien uitgangsvragen. In de afgelopen jaren hebben we ongeveer twintig knelpuntenanalyses gemaakt.

Bekijk de richtlijnen en onze knelpuntenanalyses voor de jeugdhulp en -bescherming. 

Bekijk de richtlijnen en onze knelpuntenanalyses 1,2,3 voor de jeugdgezondheidszorg.

 

Wat vond de klant?

We maken knelpuntenanalyse voor zowel de jeugdgezondheidszorg als de jeugdhulp en jeugdbescherming. Voor de jeugdgezondheidszorg is onze klant ZonMw, de organisatie die voor de overheid onderzoek uitzet en gebruik van ontwikkelde kennis stimuleert binnen de zorg. Voor de jeugd is onze klant het Nederlands Jeugdinstituut, de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Zij zijn blij met de efficiënte werkwijze, de heldere stappen, de doelgerichte denksessies en de toepasbaarheid van de analyses.

Wat is de maatschappelijke relevantie?

Dankzij de knelpuntenanalyses krijgen mensen in de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en -bescherming de richtlijnen die zij nodig hebben. De richtlijnen sluiten aan bij hun dagelijkse praktijk. De bedoeling is uiteindelijk dat deze zorgprofessionals in staat zijn om kinderen en ouders zo goed mogelijk te helpen.